• *
Tweets van @PatriciaDjukic:

Kleuterdans BSO

Buitenschoolse opvang/ basisonderwijs
Kleuterdans is bedoeld voor kinderen van 4 tot 6 jaar. De lesmethode kan goed worden toegepast voor kleuters op de basisschool of in de buitenschoolse opvang. We dansen vanuit thema's en (fantasie)verhalen en creĆ«ren bijpassende bewegingen. Er is aandacht voor de persoonlijke expressie, samenwerken en creativiteit. Kleuters zijn zich al meer bewust van hun eigen lichaam en bewegingsmogelijkheden en de interactie met leeftijdsgenootjes groeit. Bijvoorbeeld wanneer we 'vliegen' doen we dit op vele verschillende manieren: krachtig en licht, door de ruimte en op de plek. Ook werken we samen en zo maken en bedenken we met elkaar mooie vormen. Door middel van kleuterdans leren de kinderen:
  • zichzelf te uiten,
  • samenwerken in dansopdrachten
  • luisteren (naar de muziek en naar elkaar),
  • melodie en ritme,
  • improviseren,
  • fantasie en creativiteit ontwikkelen,
  • concentreren en ontspannen.
Patricia maakt zelf fantasieverhalen en kan aansluiten op de actuele thema's en woorden in de klas, waardoor de leerervaring wordt vergroot. Kijk ook eens naar mijn aanbod taal- en rekendans voor de (voor)school!