Taal- en rekendans

Hoe peuters en kleuters door dans en beweging spelenderwijs hun taalvaardigheid vergroten, aan rekendoelen werken en hun lichamelijk bewustzijn vergroten.

Wil je ook weten hoe je gebruik kunt maken van de beweegdrang van de kinderen in je groep, hen vanuit hart, hoofd en lijf betrokken maken bij de lesstof en zo hun taalvaardigheid en leerresultaten vergroten?

 
Luisteroefening in het thema winter-: de schaatsers
Door Studio Swing, de opleider van docenten in taal- en rekendans.


Laat kinderen plezierige leermomenten beleven in beweging, waardoor ze groeien in hun taalontwikkeling, zelfvertrouwen en motorische ontwikkeling.
Mag ik je hierbij helpen?
 

Docent Patricia: Geïntegreerd door de fantasiewereld van peuters en kleuters ben ik mij in hun leefwereld gaan verdiepen en in methoden om hen spelenderwijs in beweging te zetten. In een drukke maatschappij die sterk gericht is op resultaten, wil ik een plek creëren, waarin het jonge kind de ruimte krijgt om plezier te beleven aan dans en spelenderwijs kan leren. Op deze manier wil ik de taalontwikkeling, het zelfvertrouwen, het lichaamsbewustzijn en de creativiteit vergroten.

 

 

Programma Taal- en rekendans

In de lessen taal- en rekendans vindt u als professional alle doelen terug die door het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) opgesteld zijn op het gebied van rekenen en de taalontwikkeling, voor de voorschool en het kleuteronderwijs.De danslessen sluiten aan op het thema en de woordenlijst uit de groep of klas. In de taal- en rekendansles ervaren kinderen deze begrippen nog een keer met hoofd, hart en lichaam. Spelenderwijs en vol energie leren ze dan tijdens de taal- en rekendans nieuwe woorden en begrippen, luisteren ze naar de muziek en praten ze tijdens de bewegingen en herhalen de woorden.
 

Taal- en rekendans is bedoeld voor peuters en kleuters op de voorschool, in groep 1-2 van de basisschool, in het NT2 onderwijs en voor kinderen met een andere moedertaal. De les wordt gegeven voor de gehele klas of groep.

 

Resultaten:

·      De kinderen ervaren plezier in dans en hebben het gevoel dat ze ergens goed in zijn.

·      Je ervaart hoe kinderen betrokken raken bij de lesstof door middel van beweging.

·      Je hebt handvatten om op een bewegende manier met taal aan de slag te gaan in de klas.

·      De kinderen hebben hun passieve woordenschat vergroot en nieuwe woorden, begrippen gehoord.

·      De kinderen vergroten hun actieve woordenschat door te praten tijdens bewegingen en woorden te herhalen

·      De kinderen vergroten hun gevoel voor klank, rijm en ritme.

·      De ouderbetrokkenheid vergroot: de ouders komen kijken naar de afsluitende les en worden geïnformeerd over de les.

 

 

 

Interesse? Ik vind het leuk om van je te horen en maak graag een aanbod op maat, zodat ook jouw groep of klas kan leren door dans! Neem contact op voor een offerte op maat