• *
Tweets van @PatriciaDjukic:

Visie en werkwijze

Met Doenya’s Danswereld wil Patricia een plek creëren waar kinderen plezier beleven aan dans, hun fantasie, zelfvertrouwen en creativiteit vergroten en waar beweging en taalontwikkeling wordt gestimuleerd. 

Werkwijze

‘… De ijsbeer die in de sneeuw op zoek gaat naar zijn weggelopen pantoffels. De maan die naar beneden komt om een kopje thee met de theepot te drinken …' Fantasie en verbeelding vormen een belangrijk uitgangspunt in de lessen. Aan de hand van een fantasievol verhaal worden de kinderen meegenomen op dansavontuur. Bij peuters is de fantasie nog heel levendig, alles is mogelijk in hun wereld vol verbeelding. In de peuterdanslessen dansen we één verhaal drie keer, zodat de kinderen het verhaal herkennen en hierop kunnen reageren. Ook bij kleuters speelt fantasie nog een belangrijke rol en daarom dansen we vanuit thema's en verhalen die hen aanspreken. Er komt meer aandacht voor de kwaliteit van beweging door te spelen met de elementen tijd, kracht en ruimte. Snelle en langzame bewegingen, hoog en laag, licht en zwaar wisselen elkaar af. En de kinderen creëren ook zelf bewegingen bij een sfeer of gebeurtenis in het dansverhaal.

In de les blijft altijd aandacht en ruimte voor eigen creativiteit en het vermogen om te bewegen vanuit verbeelding. Zo ontstaat er een open, plezierige sfeer, waarin eigen ideeën welkom zijn! Creativiteit is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, omdat het een mens maakt tot een autonoom individu, dat in staat is iets nieuws te scheppen.