• *
Tweets van @PatriciaDjukic:

Kleuterdans

Kleuterdans
De cursus kleuterdans sluit aan op de cursus peuterdans: we dansen vanuit thema's en verhalen op diverse (instrumentale) muziek. De bewegingen worden uitgebreid en er is meer aandacht voor de 'kwaliteit van de beweging'. Kleuters zijn zich al meer bewust van hun eigen lichaam en bewegingsmogelijkheden en de interactie met leeftijdsgenootjes groeit. Bijvoorbeeld wanneer we 'vliegen' doen we dit op vele verschillende manieren: krachtig en licht, door de ruimte en op de plek. Ook werken we samen en zo maken we met elkaar mooie vormen.
In de les is er ruimte voor de eigen fantasie en expressie, zodat we onze eigen bewegingen creĆ«ren en vooral plezier hebben!
 
Door middel van kleuterdans leren de kinderen:
  • hun bewegingsmogelijkheden uitbreiden
  • zichzelf te uiten d.m.v. beweging
  • het lichaamsbewustzijn vergroten
  • samenwerken in dansopdrachten
  • luisteren (naar de muziek en naar elkaar)
  • hun fantasie en verbeelding gebruiken
  • concentreren en ontspannen
Actuele cursussen worden vermeld onder 'Danscursus Tilburg'.